Sáng kiến kinh nghiệm mầm non:

Nhằm cung cấp thêm cho các giáo viên mầm non tư liệu để thực hiện tốt đề tài Sáng kiến kinh nghiệm của mình, nhipdieu.tk thực hiện thêm một entry nữa cung cấp hơn 100 sáng kiến kinh nghiệm được viết dành cho giáo dục khối mầm non. Hy vọng sẽ mang lại nhiều tư liệu quý giá cho các giáo viên. Bài viết được cập nhật thường xuyên.

ĐỀ TÀI 101:NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG MỘT SỐ LOẠI RAU CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI (DƯƠNG THỊ TẦN)

FILE WORD, DÀI 17TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 102: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON (NGUYỄN VĂN NHẪN)

FILE WORD, DÀI 18 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 103: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non (LƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH)

FILE WORD, DÀI 11 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 104: Một số biện pháp của Hiêu trưởng để xây dựng một tập thể nữ có tâm lý tốt, quan hệ thân thiện để hoàn thành công tác tốt tại trường MN

FILE WORD, DÀI 7 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 105: Các biện pháp phòng chống béo phì cho trẻCác biện pháp phòng chống béo phì cho trẻ (VÕ THỊ TƯỜNG VI)

FILE WORD, DÀI 4TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 106: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG MẦM NON CÓ TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ(LÊ THỊ KIM HƯƠNG)

FILE WORD, DÀI 11TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 107: Một số biện pháp thiết kế nhằm nâng cao chất  lượng  hoạt động  góc ở trường Mầm Non – Mầm Non 

FILE WORD, DÀI 20 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 108: Phát huy tính tích cực chủ động của trẻ ở hoạt động vui chơi ngoài trời (VĂN THỊ HỒNG LOAN)

FILE WORD, DÀI 10TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 109: Xây dựng những cuốn sách biết nói cho góc thư viện - Phùng Thị Thảo

FILE WORD, DÀI 7 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 110: Xây dựng thực đơn chuẩn cho trẻ mầm non - Hồ Hồng Liên

FILE WORD, DÀI 6 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 111: Sưu tầm, sáng tác một số trò chơi về giáo dục luật lệ an toàn giao thông- Hoàng Thanh Hương

FILE WORD, DÀI 13 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 112: Sưu tầm, sáng tác một số bài thơ câu đố câu chuyện về giáo dục luật lệ an toàn giao thông

FILE WORD, DÀI 19 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 113: ứng dụng những thí nghiệm khoa học vui vào công tác giáo dục trẻ ở trường mầm non - Nguyễn Anh Nguyệt

FILE WORD NHIỀU HÌNH ẢNH, DÀI 38 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 114: TRẺ MẪU GIÁO LÀM QUEN TIẾNG ANH QUA NHỮNG MẪU TRUYỆN

FILE WORD, DÀI 6 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 115: Các góc chơi qui định trong chương trình giáo dục trẻ của Hàn quốc

FILE WORD, DÀI 11 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 116: Thiết kế một số trò chơi tạo hình nhằm giúp trẻ mẫu giáo lớn 5 -6 tuổi phát triển kĩ năng xé dán - Lê Thị Hân

FILE WORD, DÀI 46 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 117: dạy trẻ mẫu giáo bé có kỹ năng định hướng không gian - Nguyễn Thị Oanh

FILE WORD, DÀI 9 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 118: Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc  trong  đời sống hằng ngày đối với trẻ ở trường Mầm non - SKKN du thi cấp tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Trang

FILE WORD, DÀI 27 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 119: BIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NONBIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

FILE WORD, DÀI 4 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 120: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ 5 TUỔI

FILE WORD, DÀI 8 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 121: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ HỌC TỐT MÔN TẠO HÌNH

FILE WORD, DÀI 10 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 122: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIỮ GÌN VỆ SINH CHO TRẺ

FILE WORD, DÀI 5 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 123: TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG LỚP CHO TRẺ 5 TUỔI HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH TÍCH CỰC

FILE WORD, DÀI 15 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 124:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN THỂ DỤC CHO TRẺ

FILE WORD, DÀI 7 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

ĐỀ TÀI 125:  MỘT SỐ THỦ THUẬT GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ EM 5 – 6 TUỔI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯ­ỢNG MÔN HỌC :“ LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ”

FILE WORD, DÀI 13 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

CHÙM 7 ĐỀ TÀI SKKN HAY BẬT NHẤT CẤP TỈNH KHỐI MẦM NON (TỪ 126 -132)

ĐỀ TÀI 126: Ứng dụng công nghệ thông tin gây hứng thú cho trẻ vào vào học bộ môn làm quen văn học (Tiết truyện )

FILE WORD, DÀI 22 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

ĐỀ TÀI 127: Một số biện pháp gây hứng thú cho tẻ 5- 6 tuổi trong việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng

FILE WORD, DÀI 26 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

ĐỀ TÀI 128: Vận dụng một số trò chơi gây hứng thu cho trẻ 5 - 6 tuổi học môn làm quen với chữ cái đạt kết quả cao

FILE WORD, DÀI 21 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

ĐỀ TÀI 129: một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ trong giờ làm quen với môi trường xung quanh ở độ tuổi mẫu giáo bé ( 3- 4 tuổi)

FILE WORD, DÀI 32 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

ĐỀ TÀI 130: một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếmmônlàm quen với toán

FILE WORD, DÀI 27 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

ĐỀ TÀI 131: Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non trong quá trình hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh

FILE WORD, DÀI 29 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

ĐỀ TÀI 132: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận độngtheonhạc cho trẻ Mẫu giáo 4 – 5 tuổi.

FILE WORD, DÀI 32 TRANG, ĐÃ CHUYỂN MÃ

DOWNLOAD

....

CÒN TIẾP...

XEM THÊM:

100 ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC KHỐI MẦM NON, MẪU GIÁO