Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2015- trung tâm Đất Nam - nhóm 7

 

Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2014 - trung tâm Đất Nam - nhóm 2

Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2014 - trung tâm Đất Nam - nhóm 4

Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2014 - trung tâm Đất Nam - nhóm 8

Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2013 - trung tâm Đất Nam - nhóm 2

Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2013 - trung tâm Đất Nam - nhóm 5

 

Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2012 - trung tâm Đất Nam - nhóm 7

Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2013 - trung tâm Đất Nam - nhóm 7

 

 

Lớp hướng dẫn viên aerobic 1/3 năm 2012 - trung tâm Đất Nam - nhóm 5

LỚP HƯỚNG DẪN VIÊN AEROBIC 2012 - KHÓA 4 - NHÓM 4

- VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG HƯƠNG SEN QUẬN - MÚA VUI

- VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 10 - NÀO CÙNG NHAU ĐI

- VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 4 - MỘT CON VỊT

- VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 11 - EM LÀ BỒ CÂU TRẮNG

- VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 5 - ƯỚC MƠ THẦN TIÊN

 - VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 7- MÙA XUÂN CHO EM

 - VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 2 - THIẾU NHI VUI LIÊN HOAN

 - VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 17 - EM HỌC ĐẾM

 - VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 14 - NHƯ CHIM TRÊN CÀNH

 

- VIDEO THI ĐẤU AEROBIC LỨA TUỔI MẪU GIÁO QUẬN PHÚ NHUẬN - TRƯỜNG SƠN CA 8- ĐÀN GÀ CON

 

- GIẢI AEROBIC MẦM NON TRUYỀN THỐNG 1/6 - NHÀ THIẾU NHI THÀNH PHỐ

- GIẢI AEROBIC MẦM NON TRUYỀN THỐNG 1/6 - DÂN LẬP 5 PHÚ NHUẬN

 

Nhóm 1: ước mơ tuổi thơ (điểm 6.3)

Nhóm 4: Yukohama (điểm 7.5)

Nhóm 6: hai con thằn lằn con (điểm: 4.9)

 

Nhóm 2: Như hoa trong vườn (điểm: 6.5)

Nhóm 3: Jingel bell (điểm: 7.0)

Nhóm 5: Như chim trong vườn (điểm: 6.5)