CLB Anh văn mầm non

ĐÀO TẠO ANH VĂN THEO GIÁO TRÌNH "HELLO" BIÊN SOẠN CHUẨN QUỐC TẾ VÀ CHUẨN 9 CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC MẦM NON QUỐC GIA:

KẾT HỢP TỪ CÁC TÀI LIỆU:

·       TINY TALK 1A, 1B

                                  -   Oxford University Press

·       ENGLISH FOR KIDS ABC

                                  -   US

·       ACTIVITY BOOK FOR CHILDREN 1,2

                                  -   Oxford English

TOPIC 1 – YOUR BABY’S NURSERY ..................... PAGE 02

TOPIC 2 – FAMILY..............................................PAGE 12

TOPIC 3 – SCHOOL............................................ PAGE 17

TOPIC 4 – SEASONS...........................................PAGE 21

TOPIC 5 – NEW YEAR..........................................PAGE 27

TOPIC 6 – PLANT WORLD.................................... PAGE 30

TOPIC 7 – TRANSPORT - TRAFFIC........................PAGE 35

TOPIC 8 – ANIMAL WORLD...................................PAGE 40

TOPIC 9 – COUNTRY – UNCLE HO......................... PAGE 45